Connecting People to Grow


European Conferences United powstała w 2002 roku z inicjatywy różnych europejskich interesariuszy, jeszcze przed przystąpieniem nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.


Postawiliśmy sobie kilka celów, które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju nowych państw członkowskich, takich jak:

  • Wzbogacanie umiejętności specjalistów najwyższego szczebla, tym samym przyczyniając się do tworzenia dobrych i wartościowych miejsc pracy
  • Przyciąganie wysokiej jakości inwestycji zagranicznych, które ułatwiają transfer technologii, wiedzy i know-how
  • Zwiększenie konkurencyjności firm krajowych i umożliwienie im dostępu do innych rynków 

Powyższe cele pozostawały aktualne przez lata, ale dodaliśmy nowy cel:

  • Zachęcanie firm do działania w sposób odpowiedzialny społecznie i ekologicznie Nasza misja:


"Razem z naszymi partnerami zmieniamy życie ludzi na lepsze i wygodniejsze, a środowisko na przyjemniejsze i zdrowsze. Wypełniamy naszą misję łącząc ludzi i umożliwiając rozwijanie się firm, karier i całej społeczności." 

 Casper Haring CEO

 European Conferences United

 

 


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o European Circular Retail Congress skontaktuj się z:

Program i prelegenci

Partnerstwo i sponsoring  

Udział w konferencji

 


Poprzez różne platformy biznesowe European Conferences United, w swych działaniach, koncentruje się przede wszystkim na współpracy biznesowej, transformacji cyfrowej, innowacjach i zrównoważonym rozwoju oraz organizuje największe w regionie konferencje handlowe - stacjonarne (fizyczne) i online. Oprócz organizacji dużych wydarzeń, European Conferences United organizuje również wysoce wyspecjalizowane spotkania dla mniejszych grup uczestników w formacie stacjonarnym (fizycznym) jak i online mające na celu rozwój poprzez wymianę doświadczeń.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o European Conferences United, odwiedź naszą stronę firmową;


European Conferences United