ZNAMY LAUREATÓW II edycji nagrody Sustainability Award 2021!

 Przekształć cele zrównoważonego rozwoju w konkretne rozwiązania i możliwości!


Jury nagrodziło najlepsze zgłoszone projekty


Kategoria: Henkel Sustainability Award in Retail


Nagrodę zdobył projekt Lidl Polska za projekt Reset Plastic. Projekt ten obejmuje szereg działań od redukcji użycia plastiku w poszczególnych opakowaniach, lepsze ich projektowanie czy używanie recyklatów. Nagrodzona sieć proponuje również innowacyjne rozwiązania w obszarze opakowań z tworzyw sztucznych, czy znakowanie naturalnym światłem owoców i warzyw co pozwala w ogóle zrezygnować z opakowania.
Dumnym Partnerem nagrody jest Henkel.

Od lewej: Kiril Marinov CEO Henkel Beauty Care Beauty, Włodzimierz Wlaźlak CEO Lidl Polska.
 

 Kategoria: Sustainability Award for FMCG


Nagrodę otrzymała firma Danone za zobowiązanie środowiskowe Żywca Zdrój S.A. dotyczące zbiórki i przekazania równowartości plastiku wprowadzonego w 2020 roku na rynek. To zobowiązanie zostało wykonanie i właśnie dotrzymanie zobowiązania szczególnie doceniło Jury.
Dumnym Partnerem nagrody jest LPR/Euro Pool System.

 

Marek Sumiła Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój Grupa Spółek Danone

Kategoria:  Sustainability Award for Solution Providers


Jury wyróżniło projekt młodego startupu Swappzone za rozwiązanie, które łączy opakowania wielokrotnego użytku z nowymi technologiami.

Od lewej Szymon Barabasz Co-CEO, Suku Sukumaran Co-CEO
Wyróżnienie


Jury zdecydowało się przyznać również jedno wyróżnienie w kategorii FMCG, które trafiło do Kompanii Piwowarskiej. Zostało ono przyznane za unikalne działania na rzecz powstrzymania kryzysu klimatycznego środowiskowego, biznes powinien nie tylko minimalizować presję jaką wywiera na środowisko, ale również włączać się w ochronę i odtwarzanie wartości przyrodniczych.


Urszula Czerniawska-Kapeluch Senior Brand Manager Kompania Piwowarska
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

 

Henkel Sustainability Award in Retail 

Dumny Partner

LPR Sustainability Award in FMCG

Dumny Partner

 Firma Henkel jako lider zrównoważonego rozwoju, chce być pionierem nowych zrównoważonych rozwiązań, a równocześnie zarządzać biznesem w sposób odpowiedzialny i dbać o sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa. Takie podejście charakteryzuje wszystkie nasze działania – wzdłuż całego łańcucha wartości. Chcielibyśmy podzielić się naszym entuzjazmem dla zrównoważonego rozwoju.

 

Jestem szczęśliwy i dumny, że możemy być partnerem nagrody zrównoważonego rozwoju dla sieci handlowych w Polsce, ponieważ idea ta jest bardzo bliska mojemu sercu. Już nie mogę się doczekać wspólnego świętowania ze zwycięzcami podczas European Circular Retail Congress w listopadzie!
SUSTAINABILITY AWARD JURY 2022

ECU Sustainability Awards w skrócie


Co to jest?          

To wyjątkowa nagroda przyznawana corocznie sieciom handlowym, firmom FMCG/CPG oraz dostawcom rozwiązań za najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Jakie inicjatywy zostaną nagrodzone?

Każda inicjatywa / projekt, który skutecznie przyczynia się do rozwoju zrównoważonego rozwoju firmy w dowolnym obszarze działalności korporacyjnej i wyraźnie odnosi się do trzech wymiarów równoważonego rozwoju:

 • Zarządzanie środowiskiem
 • Efektywność ekonomiczna
 • Solidarność społeczna

 

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

 • Zdobądź uznanie i uznanie we własnej firmie i na rynku
 • Zachęć członków zespołu do jeszcze większej innowacyjności
 • Otrzymaj bezpłatne zaproszenia na European Circular Retail Congress oraz wyjątkową ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się podczas tego wydarzenia. Zaproszenia skierowane będą do wszystkich osób zaangażowanych w zgłoszony zrównoważony projekt. 

Kto może wziąć udział?

Proces aplikacyjny jest otwarty dla 3 kategorii interesariuszy:

 • Sieci handlowych FMCG
 • Firm FMCG
 • Dostawców rozwiązań detalicznych/FMCG

 

Jak wziąć udział?

 • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nagrodzie, zapoznaj się z regulaminem tutaj.

 

Terminy

 • Wnioski należy przesłać najpóźniej do 15 października 2022.Aplikuj


Zwycięzcy pierwszej edycji 


Laureatami I edycji ECU Sustainability Award for Retailers zostali:Kaufland Polska Markety

Kategoria Food Retailer

IKEA Retail Polska 

Kategoria Non-Food Retailer
Laureatami I edycji ECU Sustainability Award dla firm FMCG zostali:


Procter & Gamble

 w kategorii  Innowacyjne opakowania

Stella Pack

w kategorii Zrównoważona produkcja

Wawel 

w kategorii Transformacja łańcucha dostaw


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące nagród, procesu zgłaszania i zasad, prosimy o kontakt;